Công Đoàn Trường Đại học Hồng Đức - Những hoạt động tiêu biểu năm học 2021-2022

9/6/2022 2:22:22 PM
Tổng kết năm học 2021-2022, bước vào năm học mới 2022 - 2023 với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm Trường Đại học Hồng Đức – Tuổi 25 vững vàng đi tới và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 -2028”.

Media/1002_hdu_congdoan/FolderFunc/202209/Images/cong-doan-02-20220906022104-e.jpg

Công Đoàn trường Đại học Hồng Đức nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tin liên quan