Phong trào thi đua

Cuộc thi ảnh với chủ đề “HDU trong tôi” của CBVC-NLĐ Trường Đại học Hồng Đức thành công tốt đẹp

Cuộc thi ảnh với chủ đề “HDU trong tôi” của CBVC-NLĐ Trường Đại học Hồng Đức thành công tốt đẹp

24/08/2022
Thực hiện kế hoạch số 84/KH-CĐ ngày 04/5/2021 của Ban chấp hành Công đoàn trường về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “HDU trong tôi”. Sau một thời gian triển khai, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia của đông đảo CBVC-NLĐ Nhà trường. Sáng ngày 23/8/2022, Ban Giám khảo Cuộc thi ảnh “HDU trong tôi” đã tổ chức chấm và lựa chọn ra những tác phẩm chất lượng theo đúng các tiêu chí đã đề ra.